Meneer Timmermans,

“Mensen, onze taak is helder. Wij zullen níets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt.”

Was getekend: Franciscus Cornelis Gerardus Maria Timmermans, zaterdag 20 april te Apeldoorn.

Met de nadruk op ‘níets’.

Later beweerden de spindokters van GroenLinks/PvdA dat het een ‘leesfoutje’ van u was.

U had de tekst van de autocue hélemaal verkeerd opgelezen.

Wat er dan wel stond?

Een ‘s’ minder.

(Advertentie)

Version 1.0.0

‘Niet’ in plaats van ‘niets’.

“Mensen, onze taak is helder. Wij zullen niet nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt.”

Zo stond het inderdaad ook in de tekst die ’s ochtends al onder embargo aan journalisten was verstrekt, meldde Sam Hagens van SBS6.

Maar u en ik weten wat sinds jaar en dag geldt bij tevoren onder embargo verstrekte teksten: “Spreektekst geldt”.

Bovendien: het maakt geen zak uit (en niemand ontging het enthousiasme waarmee u dat ‘níets nalaten’ uitsprak).

De boodschap die u in de hoofden van uw publiek stopte op het partijcongres van GroenLinks/PvdA en iedereen die er via internet en de nieuwsmedia kennis van nam en neemt, is dezelfde: er moet álles aan worden gedaan om Wilders te stoppen.

Geen enkele beperking.

Onder ‘alles’ valt eh… alles.

(Advertentie)

Misschien niet voor beschaafde mensen, maar wel voor het deel van uw electoraat dat afkomstig is van GroenLinks.

Want dáár lagen op kantoor van de jongerenbeweging in de tijd dat Jesse Klaver er zat de benodigdheden om een bom te maken

Dáár komt het Kamerlid Suzanne Kröger vandaan, de vrouw die in het Amsterdamse Pakhuis De Zwijger gezellig zou gaan filosoferen over de vraag of het klimaat niet met gewelddadige acties gered zou moeten worden

Dáár zagen we gisteren op het GroenLinks/PvdA-congres een aantal antisemieten van op het podium die Israël van de rivier tot de zee willen ‘ontdoen’ van Joden (en fysiek geweld tegen partijgenoten zelfs niet schuwden)…

Ik schreef gisteren aan VVD-leider Dilan Yesilgöz dat de schade voor de VVD bij volgende verkiezingen weleens zou kunnen meevallen als er voor die tijd een nieuwe Volkert opstaat.

(Advertentie)

Toen had ik werkelijk geen idee dat de leider van de op één na grootste partij een paar uur later die opruiende tekst over Geert Wilders de wereld in zou slingeren.

Of u nou ‘niet’ of ‘níets’ wilde zeggen: u heeft het lont in het kruitvat aangestoken.

Ik kan wel ordinair op u gaan schelden, maar laat ik me niet tot dat niveau verlagen.

Liever besluit ik met een citaat.

Het komt uit het Wetboek van Strafrecht, artikel 131, lid 1 en 2.

“Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie. Indien het strafbare feit waartoe wordt opgeruid een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf inhoudt, wordt de gevangenisstraf, gesteld op het in het eerste lid omschreven feit, met een derde verhoogd.”

Woorden hebben consequenties, meneer Timmermans.

Groet,

JanD

PS. Cadeautje. Eus is er in zijn tijd in de cel ook groot door geworden. Zegt-ie.

UPDATE “Timmermans wil Wilders niet doodmaken”. Nee, daarom heet het ook ‘opruiing’ en geen ‘bedreiging’, enge hitser.

UPDATE 2 Ach gossie… Jessepesse haalt ook even een bruine arm bij de baas.

UPDATE 3 Wat zei het Openbaar Ministerie toen FvD’er Gideon van Meijeren iets véél minder ernstigs zei dan Frans Timmermans? Nou dit, dus licht Timmermans maar van zijn bed: