Ik vroeg ChatGPT wat ‘woke’ nou precies betekent.

Dit was het antwoord:

‘Woke’ is een term die oorspronkelijk uit de Afro-Amerikaanse Engelse spreektaal komt en betekent ‘wakker’ of ‘bewust’. In een bredere context verwijst het naar een verhoogd bewustzijn over sociale en politieke kwesties, met name die rondom raciale en sociale rechtvaardigheid, gendergelijkheid en LGBTQ+-rechten.

In de afgelopen jaren is de term ‘woke’ steeds meer mainstream geworden en wordt nu vaak gebruikt in discussies over identiteitspolitiek, politieke correctheid en progressieve waarden. Het kan zowel positief als negatief worden gebruikt. Positief gezien duidt het op een bewustzijn van en actie tegen ongelijkheid en onderdrukking. Negatief gezien wordt het soms gebruikt om mensen of instellingen te bekritiseren die als overdreven politiek correct of als te gefocust op identiteitspolitiek worden gezien.

Zoals met veel termen die verbonden zijn aan complexe sociale bewegingen, is de interpretatie van ‘woke’ afhankelijk van de context en het perspectief van de spreker.

Aha.

Nou, en daarna gaf de kleine kale uit Eesterga een T-shirt-, hoodie- en mokkenmaker dus opdracht om een logo te ontwerpen dat hun zijn perspectief het beste weergeeft en nu kunnen jullie (m/v/x) ook met een statement op je borst (of mok) gaan rondlopen dat aan duidelijkheid niks te wensen overlaat.