Meneer Hoekstra,

Mijn ouders waren erg van de algemene ontwikkeling.

Zo kon het gebeuren dat ik in de zesde klas van de openbare lagere school in Bergambacht elke dinsdag na de middagpauze niet meester Wesdorp tegenover me vond, maar dominee Oskam.

Dominee Oskam was van de één na zwaarste kerk van Bergambacht en hij gaf ons ‘catechesatie’.

Facultatief, maar in die tijd waren ouders nog de baas.

Ik geloofde helemaal niet in een God, maar ik was toentertijd wel een strebertje.

Dus leerde ik wekelijks in de pauze voor de catechesatieles even snel de bijbeltekst uit mijn hoofd die dominee Oskam als huiswerk had opgegeven.

Dan kreeg je namelijk ‘een plaatje’, zoals we het kaartje met een bijbels tafereel noemden.

(Advertentie)

Al kan het ook dat ik mijn brave gedrag destijds achteraf goedpraat.

Dat ik die tekst uit mijn hoofd leerde omdat ik dominee Oskam met zijn (op het spierwitte hemd na) volledig zwarte outfit en zijn bulderende stem en rare praatjes uit een sprookjesboek een enge vent vond, op wiens toorn ik niet zat te wachten.

Maar goed, sommige dingen krijg je dus niet uit je geheugen.

Gisteren zag ik u bij de hoorzitting van Europarlementariërs uw uiterste best doen om weer een nieuw baantje aan uw cv toe te voegen: lid van de Europese Commissie.

En ik moest denken aan Lukas 4.

De verzoeking in de woestijn.

Dat ging zo:

(Advertentie)

Lukas 4, vers 5: En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien.

Lukas 4, vers 6: En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil;

Lukas 4, vers 7: dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn.

Lukas 4, vers 8: Maar Hij antwoordde en zei tegen hem: Ga weg van Mij, satan, want er staat geschreven: U zult de Heere, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.

Daar komt de uitdrukking ‘je ziel aan de duivel verkopen’ dus vandaan.

De ‘Hij’ in Lukas 4 was natuurlijk Jezus.

(Advertentie)

Jezus verkocht zijn ziel níet aan de duivel.

U gisteren wel.

U gaf precies de politiek wenselijke antwoorden die u tijdens wekenlange training door de vroegere klimaatcrimineel van Greenpeace, Diederik Samsom, in uw kop had gestampt.

Komt dat doordat u een intens slecht mens bent?

Eerst dacht ik van wel.

Maar ik herinner me ook dat ons groepje op de basisschool als we ‘het plaatje’ binnen hadden de rest van de catechesatieles niet naar dominee Oskam luisterde, maar iets anders ging doen.

Stiekem seksboekjes lezen.

Nou ja, kijken.

(Advertentie)

Misschien zat u op uw lagere school ook wel in zo’n groepje en heeft de tekst van Lukas 4 vers 8 u nooit bereikt.

En verkocht u daardoor gisteren uw ziel (en ons land) aan de duivel.

Ben benieuwd of Henri ‘Rolo’ Bontenbal u nu net als Esther de Lange, de CDA-leider in het Europees Parlement, de hemel in gaat prijzen om uw fantástische optreden voor de Europarlementariërs.

Hij is er glad genoeg voor.

Zo.

Nu moet ik maar zien of ik de teksten over Judas en de Farizeeërs die bij me opkwamen snel uit mijn systeem krijg.

Groet,

JanD

PS. Cadeautje. Brings back memories, of niet?


Disclaimer: Het ‘Briefje van Jan’ en de ’99 woorden’ zijn gratis te lezen. Wil je desondanks doneren, dan kan dat via Backme of  Bunq.

Dank voor jullie donaties!