Sale Solden 2023Sale Solden 2023

Beste Sjoerd,

Of moet ik zeggen: laffe oorlogshitser?

Zelf ben ik een nogal vredelievend persoon, opgegroeid met het adagium ‘nooit meer oorlog’.

Dus ergens ben ik waarschijnlijk niet helemaal objectief als ik me afvraag hoe jij het in godsdnaam in je botte harses haalt om Nederland en dus de Nederlandse bevolking steeds verder die oorlog tussen Rusland en Oekraïne in te trekken.

Misschien zit ik er wel naast.

Misschien is het wel een heel goed idee om na de kogelwerende vesten, het afweergeschut en de tanks straks op commando van die acteur uit Kiev ook de gevechtsvliegtuigen en de militairen de oorlog tussen die twee corrupte Oostblok-staten die geen lid zijn van de NAVO in te sturen.

Daarom dacht ik: laat ik ook eens dat ChatGPT inschakelen.

Kunstmatige intelligentie is immers gespeend van elke emotie.

Mijn eerste vraag was: welke goede gronden kan een politicus hebben om zijn eigen land steeds verder te betrekken in een oorlog tussen twee andere landen?

Er kwamen vijf gronden uit.

“Nationale veiligheid: de politicus kan het belangrijk vinden om de nationale veiligheid van het eigen land te waarborgen door betrokkenheid bij de oorlog.”

“Economische belangen: de politicus kan denken dat er economische belangen zijn die verdedigd moeten worden door deelname aan de oorlog.”

“Ideologische overwegingen: de politicus kan geloven dat zijn land deel moet nemen aan de oorlog om de verspreiding van een bepaalde ideologie of politieke overtuiging tegen te gaan.”

“Alliantie-verplichtingen: de politicus kan menen dat het land verplicht is om deel te nemen aan de oorlog vanwege alliantie-verplichtingen met een andere natie.”

“Prestige en macht: de politicus kan deelname aan de oorlog zien als een mogelijkheid om het prestige en de macht van zijn land te vergroten.”

Fair enough.

Maar ChatGPT zei er nog wel iets bij.

“Het is belangrijk om te benadrukken dat elke beslissing om een land verder te betrekken bij een oorlog grondig moet worden overwogen, aangezien deze beslissing gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid, de economie en de burgerbevolking.”

Bij mensen van D66 moet ik, door schade en schande wijs geworden, tegenwoordig helaas uitgaan van het slechte in de mens politicus, dus ik paste de vraag iets aan.

Mijn vraag werd: welke oneigenlijke gronden kan een politicus van een derde land hebben om in geval van een oorlog tussen Oekraïne en Rusland te escaleren in plaats van te deëscaleren?

ChatGPT kwam met vier mogelijke redenen.

“Nationale belangen: Het kan zijn dat de politicus meent dat de nationale belangen van zijn land zijn gediend met het escaleren van de situatie, bijvoorbeeld door de levering van wapens aan één van de partijen.”

“Ideologische overwegingen: Een politicus kan ideologisch gemotiveerd zijn om een bepaalde partij te steunen en daarom de neiging hebben om de situatie te escaleren.”

“Persoonlijke agenda: Een politicus kan persoonlijke ambities hebben, zoals verkiezingen winnen of politieke macht vergroten, en daarom beslissen om de situatie te escaleren om zijn politieke doelen te bereiken.”

“Diplomatieke of economische afhankelijkheid: Een politicus kan ook afhankelijk zijn van diplomatieke of economische banden met een van de partijen en daarom beslissen om de situatie te escaleren.”

En daar voegde ChatGPT óók iets aan toe.

“Het is belangrijk om te benadrukken dat deze gronden ongepast zijn en niet in het belang van de mensen of de wereld. Het is belangrijk om diplomatieke inspanningen te verrichten om conflicten op te lossen en te streven naar vrede en stabiliteit.”

Je wilt vast van me aannemen dat ik dat ChatGPT zomaar zou kunnen gaan omarmen.

Wát een wijsheid.

Tussendoor vroeg ik ChatGPT nog even naar jou persoonlijk.

Niet goed voor je ego misschien, maar dit was het antwoord:

Ik dacht alleen maar: loser 😉

Maar goed.

Ik maakte de vraag wat algemener.

“Welke argumenten zijn er om een politicus die deelname aan een oorlog bepleit duidelijk te maken dat hij dan ook zelf ten strijde moet trekken?”

Daar kwam het volgende uit:

“Leiderschap: Een politicus die pleit voor deelname aan een oorlog moet bereid zijn om zijn eigen leiderschap te tonen door zelf ten strijde te trekken en zijn land te dienen.”

“Verantwoordelijkheid: Als een politicus de verantwoordelijkheid op zich neemt om deelname aan een oorlog te bepleiten, moet hij ook bereid zijn om de verantwoordelijkheid te dragen die daarmee samenhangt.”

“Integriteit: Een politicus die het land en haar burgers in gevaar wil brengen door deelname aan een oorlog, moet in staat zijn om dezelfde risico’s te dragen.”

“Ondersteuning: Een politicus die zelf niet bereid is om ten strijde te trekken, zou de bereidheid van het volk om te vechten kunnen ondermijnen en het vertrouwen in zijn politieke leiderschap kunnen verminderen.”

Sale Solden 2023Sale Solden 2023

Om zeker te weten dat het invullen van formuliertjes in een kantoortje ver van het slagveld (een functie die jij eerder zelf vervulde en omschreef als ‘het vaderland dienen’) niet ook valt onder ‘ten strijde trekken’, stelde ik ChatGPT nog een controlevraag.

“Wat wordt in een oorlogssituatie bedoeld met ’ten strijde trekken’?”

Antwoord: “In een oorlogssituatie betekent “ten strijde trekken” het deelnemen aan de actieve veldoperaties of gevechten in de oorlog als soldaat. Het betekent dat iemand zich verplicht om op te treden als strijder en zich inzet voor het verdedigen van zijn of haar land en andere soldaten. Dit omvat het nemen van risico’s en het aanvaarden van gevaren, waaronder het risico om gewond te raken of te sterven tijdens de gevechten.”

Nu ik toch bezig was, dacht ik: ik stel nóg een vraag.

Deze: “Hoe moeten we het zien als een politicus die per se wil dat zijn land deelneemt aan een oorlog zelf veilig thuis blijft en anderen het risico laat lopen?”

Antwoord: “Dit kan worden gezien als opportunistisch of oneerlijk leiderschap, omdat de politicus het land en zijn burgers in gevaar wil brengen, maar zelf geen deel uitmaakt van de inspanningen. Het kan het vertrouwen in de politicus verminderen en leiden tot ontevredenheid bij degenen die deelnemen aan de oorlog of bij de familieleden van degenen die het risico lopen. Bovendien kan het verder het beeld bevestigen van politiek leiderschap dat als verwijfd en vervreemd wordt beschouwd van de werkelijkheid en realiteit van de gevaren van oorlog.”

Ik had het niet beter kunnen zeggen dan ChatGPT, Sjoerdsma.

Je bent inderdaad een laffe oorlogshitser.

Groetjes!

JanD

PS. Cadeautje gevonden bij Bol. Leuk voor jou, beter voor het land.

UPDATE De brutaliteit van die lui kent echt geen grenzen.


Disclaimer Het ‘Briefje van Jan’ en de ’99 woorden’ zijn gratis te lezen. Eventuele donaties (via Backme) worden zeer gewaardeerd.

Dank voor jullie donaties!