Meneer Rutte,

Erg hè, wat er gisteren in Brussel gebeurd is?

Ik zag uw cut/copy/paste-tweet met de variabele plaatsnamen en betrokkenen voorbij komen.

“Vreselijke berichten uit Brussel. Ik heb de Zweedse premier Kristersson en Alexander de Croo namens het kabinet mijn medeleven betuigd en veel sterkte gewenst bij de besluiten de komende uren. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun nabestaanden.”

Jaja.

Ik neem u even mee terug naar 4 maart 2019.

Toen deed de meervoudige kamer van de Rotterdamse rechtbank uitspraak tegen een ‘zuster’ van die barbaar die gisteren in Brussel twee Zweden vermoordde uit naam van IS.

Hier volgen wat citaten uit het vonnis.

En sorry, ze zijn lang.

Maar u kunt snel lezen.

(Advertentie)

“Wat betreft de in de tenlastelegging bedoelde tweede uitreis (periode 2015-2017) komt de rechtbank, in tegenstelling tot de eerste uitreis in 2014, wel tot strafrechtelijke relevantie en wel in die zin dat de verdachte naar Irak is uitgereisd en daar kennelijk lid is geweest van IS. De rechtbank leidt dit af uit foto’s die medio 2015 op de telefoon van de broer van de verdachte zijn aangetroffen en waarop de verdachte poseert naast een IS-vlag, is gekleed in militaire kleding en een kalasjnikov-vuurwapen vasthoudt, waarvan de verdachte heeft verklaard dat dat een echt wapen is. Daarnaast is de verdachte, in die periode dat zij in Irak verbleef, aanwezig geweest in Falluja en Mosul op momenten dat deze plaatsen door IS werden gecontroleerd en beheerst.”

“Over het verblijf in Falluja heeft de verdachte in eerste instantie verklaard dat zij daar uitsluitend heeft verbleven in verband met de geboorte van haar zoon. Ter terechtzitting heeft de verdachte evenwel verklaard dat zij enkele weken vóór haar uitgerekende bevallingsdatum in Falluja was om een bruiloft bij te wonen, dat haar bevalling zich eerder aandiende en dat zij daarom in Falluja is bevallen. Beide verklaringen komen de rechtbank niet geloofwaardig voor. Het is niet goed denkbaar dat een hoogzwangere vrouw vanuit het relatief veilige Bagdad (zoals de verdachte Bagdad zelf ook omschrijft) naar het door IS gecontroleerde en onveilige Falluja is afgereisd hetzij om daar te bevallen hetzij om daar – zeer kort vóór haar uitgerekende datum – een bruiloft bij te wonen. De rechtbank neemt daarbij ook in ogenschouw dat de verdachte in eerste instantie heeft verklaard dat haar zoon op 20 augustus 2016, toen Falluja al niet meer in handen van IS was, is geboren, terwijl later is gebleken, hetgeen de verdachte ter terechtzitting ook heeft bevestigd, dat dit op 6 januari 2016, toen Falluja nog wel in handen van IS was, is gebeurd. Kennelijk heeft zij met haar eerste verklaring geprobeerd te verhullen dat zij ten tijde van de geboorte in door IS gecontroleerd gebied heeft verbleven.”

(Advertentie)

“Over het verblijf in Mosul heeft de verdachte verklaard dat zij met haar oudste zoon in een kelder heeft moeten schuilen, waarbij zij haar zoon van een mondkapje heeft moeten voorzien in verband met rondvliegend puin en stof, kennelijk als gevolg van beschietingen en bombardementen en alwaar zij sieraden van geplunderde en vernietigde winkels heeft opgeraapt en meegenomen. De rechtbank acht het niet geloofwaardig dat het bezoek aan Mosul ofwel uitsluitend in verband met een bezoek aan een tante van haar echtgenoot zou zijn geweest of, zoals de verdachte ter terechtzitting verklaarde, ter bezichtiging van toeristische attracties en bezienswaardigheden.”

“Bij dit alles is nog van belang dat de verdachte heeft verkeerd in een omgeving met familieleden van haar man die allen kennelijk militair actief zijn geweest. Zo zijn foto’s in het dossier aangetroffen van haar schietende echtgenoot, haar zwager en haar schoonvader, beiden getooid in militaire outfit, waarbij haar schoonvader een kalasjnikov dan wel een ander machinegeweer draagt en tegelijkertijd de bekende moslimgroet met de rechter wijsvinger omhoog brengt, welke groet onder deze omstandigheden niet anders kan worden geïnterpreteerd dan die van IS die hier in het hiervoor omschreven gebied actief is geweest.”

“Door de verdediging is nog verwezen naar de zaak tegen Laura H., waarbij de rechtbank niet tot een lidmaatschap van een terroristische organisatie is gekomen omdat Laura H. uitsluitend haar man en kinderen zou verzorgen, terwijl haar man strijder zou zijn geweest. Die vergelijking treft, gelet op de voorhanden zijnde bewijsmiddelen tegen de verdachte, evenwel geen doel. Op grond van deze bewijsmiddelen kan de rechtbank – anders dan in de zaak tegen Laura H. – met de wettelijke vereiste mate van zekerheid kan vaststellen dat de verdachte in de jaren 2015 tot en met 2017 zelf (gewapend) lid van en (daarmee) deelnemer aan IS was. Daarmee zijn de overige facetten van haar leven en verblijf in Irak, zoals de zorg voor haar kinderen, voor de bewijsvraag niet meer relevant.”

(Advertentie)

“Deelnemen aan de gewapende strijd (in het onderhavige geval) in Irak, in welke vorm dan ook, is een terroristisch misdrijf. Terroristische misdrijven worden, ook internationaal, gezien als de ernstigste misdrijven. Strijdgroepen als IS hebben tot doel het vestigen van een islamitische staat, waarin de rechten van andersdenkenden op zeer gewelddadige wijze worden geschonden. Door deze strijdgroepen worden op grote schaal ernstige mensenrechtenschendingen begaan zoals standrechtelijke executies, moord, marteling en verminking van krijgsgevangenen en burgers. Veel van die misdrijven worden bovendien gepleegd met het uitdrukkelijke doel de bevolking in deze gebieden vrees aan te jagen en zijn daarmee ontegenzeggelijk terroristische misdrijven.”

Lang verhaal kort: dat mokkel loog volgens de rechtbank alles aan elkaar, was actief lid van de terroristische organisatie IS (en niet alleen van de keukenbrigade), had een Kalashnikov en kreeg dan ook een (belachelijk lage) gevangenisstraf van 30 maanden, die ze deels al in voorrarrest had uitgezeten op de terroristenafdeling van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

Waarom ik u dit allemaal vertel?

(Advertentie)

Omdat deze veroordeelde moslimterroriste vandaag weer in het nieuws is.

De NOS heeft zojuist onthuld dat ze ná haar gevangenisstraf een jaar lang als vrijwilliger heeft gewerkt bij Vluchtelingenwerk in Nederland.

Omdat ze, aldus Vluchtelingenwerk, een geldig VOG (verklaring omtrent gedrag) kon overleggen en ze daar niets wisten over haar achtergrond.

Daardoor had ze toegang tot dossiers van vluchtelingen en stond ze in direct contact met slachtoffers van onder meer IS.

Het is, meneer Rutte, een gotspe dat dit mogelijk is geweest.

En dit is geen zaak meer voor de onderknuppels, zoals de minsters Weerwind, Yesilgöz of weetikveel onder wie dit valt, dit is Chefsache.

Régel dit.

Doe nog één ding góed voor u eindelijk opzout.

Want het is zoals Wahhab Hassoo van de stichting ‘NL helpt Yezidi’s’ zei, toen hij werd geconfronteerd met het nieuws over deze IS-terroriste.

“Als een van de belangrijkste vluchtelingenorganisaties banden heeft met iemand die onderdeel was van een genocidale organisatie, dan heb ik daar geen woorden voor. Heel triest. Talloze jezidi’s zijn slachtoffer geworden van IS, mijn eigen familie ook. Ik vind het echt schandalig. Ik ben het vertrouwen in Vluchtelingenwerk kwijt.”

Weet u wat hij ook nog zei over veroordeelde moslimterroristen?

Dat ze geen tweede kans verdienen.

(Advertentie)

Letterlijk zei hij: “Een tweede kans verdient iemand die een koekje heeft gestolen, niet iemand die lid was van een terroristische organisatie.”

En zo zijn zijn we weer terug bij de VVD.

De law and order-partij.

Waarvan de leider tegen een veroordeelde moslimterroriste die actief was in zijn partij, maar even vanwege de ophef op een zijspoor moest zei: “We zijn trots op jou, je hoort bij ons. Maar de mensen willen dat je sorry zegt. Doe dat nou gewoon. Geef een verklaring uit, ga bij een talkshow zitten en zoek daarna even de luwte op.”

Wie was die leider ook alweer?

Eh… daar heeft u vast geen actieve herinnering aan.

Geert Wilders wel.

Groet,

JanD

PS. Cadeautje! Dan heeft u nooit meer excuses.


Het ‘Briefje van Jan’ en de ’99 woorden’ zijn gratis te lezen. Wil je desondanks doneren, dan kan dat via Backme of  Bunq. Kopen via mijn Amazon-link is ook top!

Dank voor jullie donaties!