Beste Leo,

“We weten uit onderzoek dat er géén verband is tussen een asielzoekerscentrum en toenemende criminaliteit in de omliggende omgeving.”

Was getekend: Prof.dr. L.A.C.J. Lucassen, hoogleraar mondiale arbeids- en migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Die stelling van prof.dr. L.A.C.J. Lucassen werd voor het miljoenenpubliek van het Algemeen Dagblad en alle regionale bijwijven als volgt gestaafd: “De meest recente, landelijke criminaliteitscijfers laten weliswaar een toename zien in het aantal misdrijven, maar ook het aantal asielzoekers steeg. Anders gezegd: het percentage asielzoekers dat betrokken is geweest bij een incident (7 procent) of verdacht van een misdrijf (3 procent) is nog steeds klein.”

Ik ga prof.dr. L.A.C.J. Lucassen even iets uitleggen.

(Advertentie)

Als hier aan de Straatweg in Eesterga in 2024 géén asielzoekers komen wonen, zijn er dit jaar nul asielzoekers betrokken bij een incident of verdacht van een misdrijf.

Als hier aan de Straatweg in Eesterga in 2024 500 asielzoekers komen wonen, zijn er dit jaar 35 betrokken bij een incident en worden er 15 verdacht van een misdrijf.

Als hier aan de Straatweg in Eesterga in 2024 géén asielzoekers komen wonen, blijft de Straatweg in Eesterga een heerlijk rustig buurtschap.

Als hier aan de Straatweg in Eesterga in 2024 500 asielzoekers komen wonen, is er wekelijks sprake van één incident of misdrijf.

Ik woon bijna zeventien jaar aan de Straatweg in Eesterga (waar de laatste kerk in 1740 verdween).

In die zeventien jaar heeft aan de Straatweg in Eesterga niet één incident of misdrijf plaatsgehad (en reken maar dat ik het anders had geweten, want we weten hier alles van elkaar).

(Advertentie)

We zouden door de komst van een asielzoekerscentrum aan de Straatweg in Eesterga dus gaan van núl incidenten en núl misdrijven in zeventien jaar naar 595 incidenten en 255 misdrijven (en dan vergeet ik voor het gemak maar even dat ik uit de eerste hand weet dat heel veel incidenten en misdrijven bij COA-locaties in opdracht van het bevoegd gezag helemaal niet worden ópgenomen in de misdaadcijfers, omdat anders het draagvlak voor de komst van asielzoekers zou dalen).

Núl of (veel meer dan) 850 incidenten en misdrijven dus.

Dát zijn de cijfers.

De rest is window dressing door prof.dr. Leo de Lulkoekhandelaar, prominent gezicht van de gelukszoekersindustrie.

Groet,

JanD

PS1. Er is trouwens ook overtuigend cijfermatig bewijs dat ik niet de enige ben die een beetje binnensmonds moet kotsen als u weer als ‘wetenschapper’ wordt opgevoerd door een deugkrant.