Beste Jesse,

Weet je wat ik misschien nog wel erger vind dan de standpunten van het partijkartel van VVD, D66, CDA, Christenunie, PvdA en GroenLinks?

Hun stuitende hypocrisie.

Neem dat GroenLinks van jou.

Tien dagen geleden sprak ik er nog over met Corinne Ellemeet, de vrouw die jou gaat opvolgen als leider van GroenLinks.

Die had het op jullie partijcongres gehad over “partijen met fascistische kenmerken in ons eigen parlement waar GroenLinks keihard tegen zal strijden”.

En ik vond het nogal merkwaardig dat het partijbestuur én de Tweede Kamerfractie van GroenLinks als politiek adviseur gebruik maakten van de diensten van Wijnand D.

Dezelfde Wijnand D. die zich schuldig heeft gemaakt aan keiharde doxing, keiharde dehumanisering, keiharde oproepen tot intimidatie, keiharde oproepen tot geweld en keiharde opruiing.

Dus ik vroeg Corinne Ellemeet hoe textbook fascism ze textbook fascism wilde hebben?

(Advertentie)

Doodse stilte natuurlijk.

En het blijft niet bij Corinne Ellemeet.

Gisteren was er ophef over een ander GroenLinks-Kamerlid, Suzanne Kröger.

Die zou op 7 maart gezellig met andere klimaatactivisten in de Amsterdamse subsidiehut Pakhuis De Zwijger gezellig gaan praten over de vraag of het klimaat zo langzamerhand niet ‘gered’ moet worden door in plaats van lieflijke lijm- en soepacties geweld te gaan gebruiken.

De organisatie stelde vast dat de klimaatcrisis niet voldoende wordt aangepakt door gebrek aan kennis, maar door gebrek aan politieke moed.

De centrale vraag van de avond was dan ook: “Is vreedzaam protest wel genoeg, of zou het gebruik van geweld, dan wel tegen objecten, dan wel tegen personen, heroverwogen moeten worden? Zo ja, welke prijs zijn wij allemaal bereid op persoonlijk niveau te betalen?”

En dan dit soort oproepen op social media erbij:

Spoiler: jullie goede vriend Volkert had twaalf jaar cel over voor iets soortgelijks.

Maar goed, toen onderzoeksjournalist Chris Aalberts onthulde dat GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger deze neo-fascistische bijeenkomst zou bijwonen namens jouw partij, trok ze zich schielijk terug.

Ze had zogenaamd niet begrepen dat er een inventarisatie gemaakt zou worden wie hoelang de cel in wilde voor welke aanslag op objecten en personen.

Ja, én personen.

Zo stond het in de uitnodiging en zo werd het ook bedoeld.

Waar de hypocrisie precies in zit?

Bij jou en je opvolgster Ellemeet natuurlijk in het gedogen en zelfs op de schouders rammen van figuren als Suzanne Kröger en Wijnand D. in en rond jullie eigen fractie.

(Advertentie)

Bij jou en de leiders van de andere vijf kartelpartijen in jullie doodse stilte na zo’n oproep om gezellig in Pakhuis De Zwijger te komen babbelen over aanslagen op objecten én personen.

Want stel je voor dat Caroline van der Plas van BBB een vergadering zou uitschrijven met de volgende tekst: “Wij hebben als samenleving niet een tekort aan kennis over de nodige interventies om de stikstofcrisis aan te pakken. Wij lijden vooral aan gebrek aan politieke moed. (…) Is vreedzaam protest wel genoeg, of zou het gebruik van geweld, danwel tegen objecten, danwel tegen personen, heroverwogen moeten worden? Zo ja, welke prijs zijn wij allemaal bereid op persoonlijk niveau te betalen?”

Of stel je voor dat Geert Wilders van de PVV of Joost Eerdmans van JA21 hun kiezers zouden oproepen met de volgende tekst: “Wij hebben als samenleving niet een tekort aan kennis over de nodige interventies om de asielcrisis aan te pakken. Wij lijden vooral aan gebrek aan politieke moed. (…) Is vreedzaam protest wel genoeg, of zou het gebruik van geweld, danwel tegen objecten, danwel tegen personen, heroverwogen moeten worden? Zo ja, welke prijs zijn wij allemaal bereid op persoonlijk niveau te betalen?”

Jullie (en de systeemmedia) zouden er met z’n allen op duiken en de koe tot vér na 15 maart uitmelken.

(Advertentie)

“Fascisme!”

“Cordon sanitaire!”

“Partijverbod!”

Maar nu het om jullie eigen fascisme gaat, is het stil.

Doodstil.

En da’s eng.

Doodeng.

En voorts ben ik van mening dat iedereen op 15 maart moet gaan stemmen en dat aan mensen die op VVD, D66, CDA, Christenunie, PvdA of GroenLinks stemmen een steekje los is.

Groet,

JanD

PS. Cadeautje! Deze past wel in je collectie.

PS2. In de Bassie en Jan Moskee-podcast ging het gisteren ook over de militante tak van GroenLinks (en over het landsbelang).

UPDATE 1 Ik zag dat je reageerde op die fakkelkneuzen in Diepenheim. Terecht, voorzetten voor open doel altijd inkoppen in campagnetijd:

UPDATE 2 Je reactie op het voorbereiden van een terroristische aanslag door de klimaatextremisten waaraan GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger zich eerst had verbonden, vond ik dan weer minder sterk:


Disclaimer Het ‘Briefje van Jan’ en de ’99 woorden’ zijn gratis te lezen. Eventuele donaties (via Backme) worden gewaardeerd.

Dank voor jullie donaties!