Meneer De Jonge,

Bij doorgeslagen ijdeltuiten als u vraag ik me altijd af hoe ze de geschiedenis in willen gaan.

U staat er wat dat betreft slecht voor.

Eerst heeft u zichzelf als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te schande gemaakt.

U drukte nogal uw stempel op het Nederlandse coronabeleid.

Nederland zal nooit vergeten hoe u (ik beperk me tot het absolute dieptepunt) oude, zieke mensen de kist in joeg door hun behandelaars mondkapjes te ontzeggen en bezoek van hun dierbaren te verbieden, waardoor ze in absolute eenzaamheid letterlijk de moord stikten.

(Advertentie)

Daarna heeft u zich als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening volstrekt belachelijk gemaakt.

U beloofde de bouw van 900.000 éxtra nieuwbouwwoningen tussen 2022 en 2030.

Toen er geen enkel uitzicht op was dat dat getal haalbaar zou zijn, wilde u vooral ‘nieuwe’ woningen creëren door de hospita weer van stal te halen en (in uw ogen) te ruim behuisde ouderen te dwingen hun huis te gaan splitsen of richting iets veel kleiners te duwen.

Waarbij u uiteraard één oorzaak van de woningnood onbenoemd liet (om Wilders maar niet in de kaart te spelen): al die statushouders die met voorrang de pareltjes uit de voorraad sociale huurwoningen toegewezen krijgen.

Vraag me welke minister de geschiedenisboeken in gaat als de grootste faalhaas van Rutte 3 en 4 (‘grootste volkshater’ was Kaag al) en ik zeg: Hugo de Jonge.

Vooralsnog.

(Advertentie)

Want het is nog niet te laat.

U kunt alsnog op een positieve manier geschiedenis schrijven.

Wat zeg ik?

Een held worden.

Daarvoor hebt u als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties artikel 61b, lid a van de Gemeentewet nodig.

Dat is het artikel dat regelt dat een burgemeester te allen tijde bij koninklijk besluit op uw voordracht kan worden ontslagen.

En dan slaat u twee vliegen in één klap.

(Advertentie)

Dan gaat er één briefje naar de heer A. Marcouch in Arnhem.

En het andere briefje naar mevrouw F. Halsema in Amsterdam.

Er hoeft niet eens een reden van ontslag in te staan, u gáát daar gewoon helemaal in uw eentje over. Willem-Alexander tekent wel bij het kruisje.

Vindt u nou een éénregelig briefje te kort, dan is dat geen probleem.

Dan gooit u er gewoon een zinnetje over ‘heulen met de vijand’ bij.

Groet,

JanD

PS. Cadeautje! Een mooiere beloning voor zo’n goede daad kan ik niet bedenken.