Beste Caroline,

Wat een megafaal!

De Eerste Kamerfractie van BBB heeft de voorstanders van de Dwangwet van staatssecretaris Eric van der Burg gisteren weer even hoop gegeven.

Hoop dat die wet er toch zou komen.

Die wet die regelt dat de Staat gemeenten kan dwingen asielzoekers op te nemen, die regelt dat de Staat overal in het land op het platteland grond kan opeisen en die regelt dat de Staat lak mag hebben aan gemeentelijke bestemmingsplannen.

Wat was het geval?

De Dwangwet is onlangs goedgekeurd door de Tweede Kamer.

(Advertentie)

Als de Eerste Kamer behandeling van die wet gisteren controversieel had verklaard (iets waar jij in de Tweede Kamer hartstochtelijk voor pleitte), zou de wet daar pas worden behandeld na het aantreden van een nieuw kabinet.

Dan zou de Dwangwet bij de coalitie-onderhandeling op zeker van tafel gaan (de VVD is bij zinnen gekomen, NSC, BBB en PVV waren al tegen en GroenLinks-PvdA zou moeten slikken) en zou het kabinet die wet intrekken.

Dan was de natte droom van Eric van der Burg in duigen gevallen.

Maar wat deed BBB gisteren in de Eerste Kamer?

Waar jij pleitte voor controversieel verklaren van de Dwangwet, verklaarde je fractievoorzitter daar, Ilona Lagas, dat (grootste fractie) BBB de wet níet controversieel wilde verklaren, maar er juist vóór de Tweede Kamerverkiezingen in de Eerste Kamer over te willen stemmen, zonder fatsoenlijk debat (wat goddank later werd voorkomen).

(Advertentie)

Het argument dat zij daarvoor had (en dat jij tot je er RSI van kreeg gisteren twitterde): dan moesten de partijen die tegen de Dwangwet zéiden te zijn in de Eerste Kamer met de billen bloot.

De VVD dus.

Ofwel: jullie vreesden dat de liberalen in een nieuw kabinet de keutel weer zouden intrekken.

Dat kan.

De VVD is, sinds Mark Rutte er de baas werd, inderdaad volstrekt onbetrouwbaar.

Maar niet dom.

Als de VVD bij vólgende verkiezingen net zo gemarginaliseerd wil worden als D66 en het CDA, dan zou het vooral na de verkiezingen van 22 november (die worden gehouden omdat de asieltsunami in een kabinet met D66 en Christenunie niet te stoppen was) vóór die Dwangwet moeten stemmen.

(Advertentie)

Jullie namen met jullie (tot voor kort niet bestaande) wens om nog voor 22 november in de Eerste Kamer over de Dwangwet te stemmen een lévensgroot risico.

Waarom?

Omdat het bij een stemming in de Eerste Kamer kantje boord wordt voor die wet.

BBB, VVD, PVV, JA21, FvD en SGP (37 zetels) zijn tegen de Dwangwet.

GroenLinks-PvdA, CDA, D66, Christenunie, PvdD, SP en Volt (36 zetels) zijn voor de Dwangwet.

Allebei niet de vereiste meerderheid van 38 zetels.

Alles zou dus afhangen van de stemmen van 50PLUS (1 zetel) en OPNL (1 zetel).

De nummer 14 van de BBB-kandidatenlijst en één van jouw vertrouwelingen, Alexander Hendriks, verspreidde gisteren op social media een plaatje waarop OPNL vóór de Dwangwet zou zijn en 50PLUS tegen.

(Advertentie)

Als dat klopt, zou de Dwangwet met 38 tegen 37 worden weggestemd in de Eerste Kamer.

“Er is een meerderheid om de Spreidingswet permanent bij het grofvuil te zetten”, schreef Hendriks.

Er was echter één maar…

Het is helemaal niet zeker dan 50PLUS-senator Martin van Rooijen tegen die Dwangwet gaat stemmen (en OPNL voor).

Denk aan Henk Otten die de stikstofwet in de Eerste Kamer aan een meerderheid hielp omdat-ie op de koffie en de foto mocht met premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra.

Het is ook niet zeker dat alle senatoren bij de hoofdelijke stemming meestemmen met hun fractie. Het kan bijvoorbeeld best dat één VVD’er (of BBB’er!) toch voor de Dwangwet stemt.

Denk aan de ‘Nacht van Wiegel’.

Dan is die wet er.

(Advertentie)

Dan gaat die wet niet meer weg ook, ook niet bij een nieuw kabinet.

En zijn de gemeenten, vooral die op het platteland natuurlijk, de sjaak.

En dat zou dan zijn veroorzaakt door het bizarre gedrag van jouw BBB-fractie gisteren in de Eerste Kamer.

Maar misschien hadden jullie Martin van Rooijen van 50PLUS wél goed ingeschat als tegenstemmer én was er geen VVD’er (of BBB’er!) in de Eerste Kamer die bij een hoofdelijke stemming af zou wijken van de partijlijn.

Dan heb ik me voor niks opgewonden.

Dan was het ‘slechts’ spelen met vuur, wat jullie deden.

Groet,

JanD

PS. Cadeautje! Wil je het als je er klaar mee bent doorgeven aan jullie talent Alexander Hendriks?


Het ‘Briefje van Jan’ en de ’99 woorden’ zijn gratis te lezen. Wil je desondanks doneren, dan kan dat via Backme of  Bunq. Kopen via mijn Amazon-link is ook top!

Dank voor jullie donaties!