Beste heren Bagijn en Schaap,

Ik wil het even met u hebben over Richard de Mos.

Richard de Mos opende kort geleden een beleggingsrekening bij uw bedrijf Brand New Day.

De beste man wilde maandelijks een paar honderd euro opzij zetten voor zijn oude dag en koos, aangemoedigd door jullie reclamecampagne op tv en de kreet ‘We rennen voor u alsof ons leven ervan afhangt’ op de website voor Brand New Day.

Foutje!

Want onlangs ontving hij een mail van uw medewerker Max de Blok (ik moest meteen aan André van Duin denken).

(Advertentie)

“Geachte heer De Mos,

Onlangs heeft een rekening bij ons geopend. Inmiddels hebben we het klantonderzoek kunnen afronden. Helaas is hieruit gebleken dat wij u helaas niet als nieuwe klant kunnen accepteren. In dit bericht leg ik dit nader uit.

Brand New Day Bank accepteert geen (potentiële) klanten die PEP (Politically Exposed Persons) zijn. Dat vinden wij wrang, want aan de ene kant hebben wij zeer veel respect en waardering voor de inspanningen van PEP’s, maar aan de andere kant zijn de verscherpte regelgeving en de eisen die de wetgever stelt aan het bedienen van een PEP zo verstrekkend dat wij ons genoodzaakt zien geen diensten aan PEP’s aan te bieden. Het gevolg hiervan is wij de door u geopende rekening helaas weer moeten sluiten.”

“Zeer veel respect en waardering.”

“Helaas, helaas, helaas.”

“Wrang.”

En dan eindigen met: “Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag.”

Dat is beyond ‘wrang’.

Jullie helpen hem namelijk juist níet graag.

(Advertentie)

Wat is een PEP?

PEP staat voor een Politically Exposed Person. Iemand is een PEP als hij of zij een (hoge) politieke of ambtelijke functie bekleedt of bekleedde of een direct familielid en bekende heeft die dat doet of deed.

Banken die te maken hebben met een PEP moeten verscherpt cliëntenonderzoek verrichten voor ze zaken mogen doen met zo’n persoon.

Volgens de mail die Richard de Mos van jullie meneer De Blok kreeg, dóet Brand New Day dat niet.

Brand New Day “ziet zich genoodzaakt geen diensten aan PEP’s aan te bieden”.

Wie allemaal in ieder geval PEP’s zijn (de lijst is langer), zijn ambassadeurs, hoge militairen, staatshoofden, regeringsleiders, ministers, staatssecretarissen, parlementsleden, bestuurders van politieke partijen en bestuurders van internationale organisaties.

Nou is Richard de Mos van 1976 en niet van gisteren, dus toen hij die melding kreeg van jullie meneer De Blok, maakte hij meteen gebruik van het aanbod “Wij helpen u graag”.

Dus informeerde hij bij meneer De Blok.

(Advertentie)

“Met zeer grote verbazing kennisgenomen van het feit dat u stelt dat u zogeheten PEP-personen weigert als (potentiële) klant.

U heeft dus geen enkel Kamerlid, minister, staatssecretaris, gedeputeerde of wethouder die bij u bankiert? Ook de koning zou u weigeren als (potentiële) klant?

Of moet de oorzaak van uw weigering gezien worden in een onjuiste PEP-lijst die er van mij bestaat? Voor uw informatie, ik ben van alles vrijgesproken. Graag een snelle reactie.”

As we speak is die reactie nog niet binnen.

De eerste gebroken belofte, qua ‘rennen voor u alsof ons leven ervan afhangt’ (“Binnen een werkdag antwoord op uw e-mail. Maar als het even kan al eerder.”)

Dus heb ik een paar vragen aan u.

Wijst u íedere PEP af, zoals meneer De Blok beweert?

Zo nee, heeft het dan misschien te maken met het feit dat Brand New Day helemaal niet íedere PEP afwijst en wel degelijk onderzoek doet naar nieuwe cliënten en dat bij Richard de Mos niet één zogenaamde ‘Red Flag’ naar boven kwam (PEP), maar dríe Red Flags‘?

(Advertentie)

En heeft u, toen die twee andere ‘Red Flags’ oppopten (‘Law Enforcement’ en ‘Adverse Media’), maar gewoon aangenomen dat Richard de Mos een crimineel is met een slechte pers?

Was u te lui of te gemakzuchtig om uit te zoeken wat ‘volledige vrijspraak’ en ‘trial by media’ betekent?

Samengevat: wijst Brand New Day inderdaad íedere PEP af en is het de eerste bankinstelling die roomser is dan de Paus, of loog Brand New Day gewoon glashard tegen Richard de Mos?

En tenslotte heb ik nog één persoonlijke vraag.

Zodat ik misschien ga begrijpen hoe het zit met het ‘moreel kompas’ van de directie van Brand New Day.

Als je niks te maken wilt hebben met Richard de Mos, waarom huur je dan wel Sander Schimmelpenninck en Özcan Akyol in als boegbeelden van je bedrijf?

Ik hoor het graag!

Groet,

JanD

PS. Cadeautje! Is speciaal voor mensen die goed niet van kwaad kunnen onderscheiden.

UPDATE Richard de Mos krijgt niet binnen 24 uur antwoord. Ik wel. 🙂

UPDATE 2 Het is dat Richard de Mos nooit een rechtbank bezoekt. Anders gloorde er misschien hoop.