Paniek in de wereld van de IQ-testbedrijven gisteren!

Tot nu toe werkten die bij het bepalen van de IQ-waarden van personen die een IQ-test hadden afgelegd met de kwalificaties ‘hoogbegaafd’ (IQ >130), ‘begaafd’ (121-130), ‘bovengemiddeld’ (116-120), ‘gemiddeld’ (86-115), ‘zwakbegaafd’ (71-85), ‘licht verstandelijk beperkt’ (51-70), ‘matig verstandelijk beperkt’ (34-50), ‘ernstig verstandelijk beperkt’ (20-35) en ‘diep verstandelijk beperkt’ (<20).

Na gisteren vonden ze het aan de onderkant toch te weinig fijnmazig.

Daarom werd de IQ-score voor ‘diep verstandelijk beperkt’ veranderd in 11-20 en kwam er voor mensen met een IQ lager dan 20 een nieuwe waarde bij.

Welke?

De ‘Quinsy Promes.