“Alex Kroes was dom.”

“Alex Kroes pleegde een misdrijf.”

“We kunnen het oordeel van de AFM over Alex Kroes niet afwachten.”

“Alex Kroes moet eruit.”

“Alex Kroes komt niet terug.”

“Mensen die Alex Kroes terug willen, hebben een kennisachterstand.”

“We gaan heel goed uitleggen waarom Alex Kroes definitief ontslagen moet worden.”

“We kunnen niet doof zijn voor de signalen uit de achterban over Alex Kroes.”

“Alex Kroes komt terug.”

Zo glijdt en glibbert de gepatenteerde gladjakker Michael van Praag om zijn baantje als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax maar te kunnen behouden.

Alles voor de club!