Een snelweg blokkeren vanwege de sloop van de boerensector?

Schande!

Een snelweg blokkeren om je kinderen te beschermen tegen agressieve BLM-drammers?

Schande!

Een snelweg blokkeren vanwege de ‘klimaatcrisis’?

Top!

De stuitende hypocrisie die deze dagen op ons afkomt, trek ik slecht.

Óf je bent van mening dat je de Nederlandse wet moet respecteren en dat het blokkeren van snelwegen bestraft moet worden.

Óf je vindt dat iedere demonstrant het recht heeft om snelwegen te blokkeren, ook als de wet het verbiedt en je het niet met hem eens bent.

Wie daarin niet consequent is, is welbeschouwd een ongelooflijke engnek.